Fish House – Biệt thự vùng nhiệt đới

‘Fish House’, ngôi nhà do hãng Guz Architects thiết kế mang đến những cảm xúc mới về sự hòa hợp trọn vẹn giữa con người và tự nhiên. Được ngợi khen là ‘bungalow nhiệt đới hiện đại’, biệt thự được đảm bảo độ bền vững giữa môi trường biển và khí hậu nóng, ẩm.

sin6 Fish House   Biệt thự vùng nhiệt đới

sin7 Fish House   Biệt thự vùng nhiệt đới

sin8 Fish House   Biệt thự vùng nhiệt đới

sin9 Fish House   Biệt thự vùng nhiệt đới

sin10 Fish House   Biệt thự vùng nhiệt đới

sin1 Fish House   Biệt thự vùng nhiệt đới

sin2 Fish House   Biệt thự vùng nhiệt đới

sin3 Fish House   Biệt thự vùng nhiệt đới

sin4 Fish House   Biệt thự vùng nhiệt đới

sin5 Fish House   Biệt thự vùng nhiệt đới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *