Cách trồng vườn tầng cho khu vườn hẹp

Nếu bạn không có quá nhiều diện tích để tạo một mảnh vườn rộng thì hãy áp dụng cách trồng vườn theo từng tầng này thử xem. Tùy theo sở thích bạn có thể trồng mỗi tầng một loại cây hay phối hợp nhiều loại. Đặc biệt, vườn tầng khá phù hợp cho cây xương rồng. Cùng tham khảo và thử xem nhé!

e1d646137bce857f11924f4ec2b9028b Cách trồng vườn tầng cho khu vườn hẹp

1d4e2e7db9651d36b943b53c83689be4 Cách trồng vườn tầng cho khu vườn hẹp

7c5947ef2b74bff438da77488187794d Cách trồng vườn tầng cho khu vườn hẹp

27f7a4cd1d0cd959930146a480c5e96f Cách trồng vườn tầng cho khu vườn hẹp

360326b0a0fb0c30aca3780db0956020 Cách trồng vườn tầng cho khu vườn hẹp

508765682a93f30b504952f57c2a8a10 Cách trồng vườn tầng cho khu vườn hẹp

ac53ce576aa9110731b4e76f8f927bc8 Cách trồng vườn tầng cho khu vườn hẹp

b4f2f0503c708f6b755ae349f93c2b2f Cách trồng vườn tầng cho khu vườn hẹp

bb3efa66b04571a348b97894b5637e4b Cách trồng vườn tầng cho khu vườn hẹp

d0090f966ed10563e207042d1450e580 Cách trồng vườn tầng cho khu vườn hẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *